facebook_pixel

Tieliikennelaki uudistuu 1. kesäkuuta – katso miten se vaikuttaa pyöräilyyn!

13.5.2020

#pyöräily #säännöt #tieliikennelaki

Tieliikennelaki uudistuu kesäkuun ensimmäinen päivä. Uudessa sisällössä on runsaasti asetuksia, jotka vaikuttavat pyöräilijään ja pyörän kanssa liikkumiseen. Tutustu uuden tieliikennelain sisältöön ja oleellisimpiin muutoksiin tässä tekstissä!

Velvollisuus tuntea liikennesäännöt

Jokaisella tienkäyttäjällä ja liikenteessä liikkujalla on velvollisuus tuntea liikennesäännöt. Velvollisuus ja valinnaisuus ovat kaksi eri asiaa, joten jos liikennesäännöt eivät ole olleet tähän asti tuttuja, nyt viimeistään on hyvä päivittää tiedot ajan tasalle tieliikennelain uudistuessa.

Tuntemalla liikennesäännöt parannat omaa ja muiden turvallisuuttasi sekä teet yhteisen tieverkoston käytöstä kaikille miellyttävämpää. Kun tähän yhdistetään ennakointi, tilannenopeuden asettaminen ympäristöön sopivaksi, omien ajotaitojen rajojen tunnistaminen, muiden tienkäyttäjien huomiointi ja yleisesti hyvät tavat, Suomesta voisi saadaan liikennekäyttäytymisen mallimaa!

Tieliikennelain perusteet

Polkupyörä määritellään ajoneuvoksi, jota käytetään ajoradalla tai erikseen pyörille tehdyillä pyöräteillä. Metsäpolut, kävelytiet ja pihakadut ovat niin ikään pyörille sallittua aluetta. Pyöräilijöitä koskevat myös yleiset nopeusrajoitukset – seikka, joka voi jäädä innokkaimmilta maantie- ja triathlon-kuskeilta unohduksiin.

Sähköpyöriä koskevat saman liikennesäännöt kuin perinteisellä fillarilla liikkuvia. Sähköavusteisten moottorin toimintaan ja tehoon liittyy kuitenkin omat pykälänsä, jotka määrittävät niiden aseman. tieliikennelaissa. Sähköpyörä, joka ei edellytä rekisteröintiä, täyttää seuraavat tunnusmerkit:

 • Sähköavustus toimii vain polkimien liikkeen aikana.
 • Jatkuvakestoinen avustusteho on korkeintaan 250 W.
 • Sähköavustus lopettaa toimintansa 25 km/h nopeuden jälkeen.
 • Sähköavustus on kytketty irti voimalinjasta nopeusrajoituksen ylityksen jälkeen.

Speed-sähköpyörät täyttävät samat kriteerit sillä erotuksella, että niissä avustus jatkuu 45 km/h asti ja moottoriteho saa olla korkeintaan 1 kW. Tämän kategorian pyörät tulee rekisteröidä ja ne luokitellaan tieliikennelaissa mopoksi.

Mikä muuttuu kesäkuun alussa?

Tähän on listattuna oleellisimmat muutokset ja tilanteet, joihin uudistuva tieliikennelaki vaikuttaa.

Pyörätiellä ajaminen

 • Jos pyörätie on kulkusuuntaan nähden vasemmalla puolen tietä, matkaa voi taittaa oikealla puolen tietä ajorataa tai piennarta käyttäen, jos se on turvallisempaa.
 • Pyörätiet ovat oletusarvoisesti yksisuuntaisia! Jos tie on kaksisuuntainen, se merkitään erillisellä liikennemerkillä. Lisäkilpien katukuvaan ilmaantumisen osalta ei kannata pidättää hengitystä, sillä sen on linjattu jatkuvan 1.6.2027 saakka.

Pyöräkadulla ajaminen

Pyöräkatu on ei ole välttämättä käsitteenä tuttu. Parhaiten sen tunnistaa oheisesta liikennemerkistä. Pyöräkadulla ajaessa pyöräilijät määrittävät tahdin, jolla kadulla ajetaan. Lisäksi muiden ajoneuvojen tulee antaa pyöräilijöille tietä. Vaikka pyöräilijällä onkin tavallista vahvemmat oikeudet pyöräkadulla, eteneminen tulee tehdä oman kaistan oikeassa reunassa.

Kuva: www.pyoraliitto.fi

Yksisuuntainen katu

 • Nimestään huolimatta, yksisuuntaisella kadulla saa ajaa pyörällä kahteen suuntaan liikennemerkin sen erikseen salliessa. Tämä on merkitty liikennemerkkiin erikseen yksisuuntaisen kadun kyltillä, jonka alareunassa on pyöräilijät määräyksestä vapauttavat merkinnät.
 • Sama koskee myös kielletyn ajosuunnan
 • Koska kyseessä on muutos, on parasta noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä muut tienkäyttäjät eivät tunne välttämättä uutta tieliikennelakia yhtä hyvin kuin sinä, vaikka se velvollisuus onkin.

Pyöräilijän tienylityspaikka

 • Pyöräilijöille voidaan osoittaa omalla liikennemerkillä tienylityspaikka, josta on myös merkkinä korotettu pyörätien jatke.
 • Kun pyöräilijä ylittää tietä ajoradan jatkeena olevalla osuudella, muilla tiellä liikkujilla on väistämisvelvollisuus.

Valot – valinnaisesta pakolliseksi!

Tieliikennelain uudistuessa pyöräilijän ajovalot muuttuvat pakollisiksi varusteeksi.

 • Polkupyörä on ajoneuvo ja siinä tulee käyttää edessä valkoista ja takana punaista valoa.
 • Valon käyttö on pakollista hämärän ja pimeän aikaan.

Liikennevirhemaksu, toisin sanoen sakot!

 • Lievistä rikkomuksista voidaan määrätä liikennevirhemaksu, joka on suuruudeltaan tyypillisesti 40 €.
 • Vähäiset rikkomukset antavat huomautuksen.
 • Rikoslain alle putoavat vakavat rikkomukset tuovat seuraamuksia, jotka ovat liikennevirhemaksun ulkopuolella.

Muista aina liikenteessä...

Kesäkuun alussa voimaan astuvien muutosten ohella hyvän liikennekäyttäytymisen merkitys ei vähene, vaan ennemminkin päin vastoin. Pidä ainakin seuraavat seikat mielessä, kun lähdet matkaan pyörällä seuraavan kerran ja myös jatkossa.

 • Ennakoi, ennakoi ja ennakoi. Useimmat vaaratilanteet pystyy estämään täysin, kun liikenteessä pitää tarkkaavaisuuden mukana ja ennakoi mahdollisesti syntyviä tilanteita.
 • Aja lähtökohtaisesti aina tien oikeaa puolta joko pyörätiellä, tien reunassa tai pientareella.
 • Pidä riittävä väli muihin samaan suuntaan matkaaviin tienkäyttäjiin niin, että ehdit reagoida odottamattomiinkin tilanteisiin.
 • Pidä riittävä väli pysäköityihin autoihin. Et halua jäädä parkissa olevasta autosta avattavan oven pysäyttämäksi.
 • Ryhmity kääntyessä aina tien laitaan, johon olet kääntymässä. Jos käännyt oikealle, ryhmity oikealle puolen tietä jne.
 • Pyöräily on kiellettyä jalkakäytävällä ja moottoritiellä (toivottavasti jälkimmäinen ei tullut uutena tietona).
 • Suojatie ei merkitse pyöräilijän kannalta etuajo-oikeutta! Väistämisvelvollisuus on pyöräilijällä, jos risteävillä teillä ei ole kolmiota tai Stop-merkkiä.

Tieliikennelain uudistukseen voi tutustua kokonaisuudessaan Finlexin, Taficomin ja Pyöräliiton sivuilta.