facebook_pixel

Kuluvat (vara)osat ja niiden saatavuus

Sähköpyörät kuluvat käytössä muiden ajoneuvojen hyötykäyttötavaroiden tapaan. Pyörän kunnossa ja siten myös liikkeellä pitäminen edellyttää säännöllisen huollon lisäksi myös kuluvien osien uusimista säännöllisin väliajoin. Hyvänä puolena on kuitenkin, että sähköpyörien varaosatarve ei ole juurikaan tavallista pyörää suurempi. Vaikka voimansiirto joutuu sähköavustuksen johdosta suuremmalle rasitukselle, sen puhtaanapito ja voitelu hidastavat kulumista tuntuvasti. Voimansiirron osien ohella muut yleisesti tarvittavat varaosat, kuten jarrupalat ja renkaat ovat kaikkien hyvin varustettujen pyöräliikkeiden hyllytavaraa.

Sähköosat, kuten esimerkiksi ohjausyksikkö on periaatteessa ikuinen, sillä virtapiirit eivät kulu käytössä. Sama pätee moottorin sähköosiin. Tehontuottoon ja voimansiirtoon osallistuvat komponentit kuluvat muiden mekaanisten osien tapaan, mutta niiden huoltotarve ja vaihtoväli ovat huomattavasti pidempiä verrattuna muuhun voimansiirtoon.

Akut ovat oma osansa ja niihin pätevät omat lainalaisuutensa. Mikään akku ei ole ikuinen ja niiden kapasiteetti laskee iän ja käytön myötä, joskin akun käyttöikään voi vaikuttaa tuntuvasti noudattamalla parhaita akkukestoa lisääviä käytäntöjä. Niihin lukeutuvat muun muassa pyörän säilyttäminen lämpimässä, akun varauksen pitämisen 50-70 % välillä ja käyttämällä ehdottomasti vain pyörän mukana tullutta tai valmistajan hyväksymää laturia! Valmistajat lupaavat akkujen käyttöiäksi 2-5 vuotta normaalissa käytössä.
On hyvä tiedostaa, että sähköosiin liittyvät huollot tulee tehdä alan liikkeessä, vaikka olisi kaupunginosan tai pitäjän taitavin pyörämekaanikko. Syynä tähän ovat tarvittavat erikoistyökalut ja valmistajan takuuvastuu. Lisäksi moottorien ja ohjausyksikköjen varaosat ovat vain alan liikkeiden erikoistavaraa, joita ei myydä suoraan asiakkaille. Hyvin varustetut myyjä- ja huoltoliikkeet pitävät hyllyssä kaikkia yleisiä varaosia ja saavat tilaamalla harvinaisempiakin komponentteja yllättävän välinerikon sattuessa.