facebook_pixel

Miten moottori toimii ja aistii poljin liikettä

Moottorin toiminta ja ajajalle antama avustus perustuu anturitekniikkaan, joka aistii poljinliikettä. Moottorin yhteydessä onkin usein osa tai kaikki seuraavista antureista:

  • Kampien tai keskiön liikeanturi. Halvimmissa pyörissä anturi voi olla on/off-mallinen, joka aistii pelkästään, että liikkuvatko kammet vai ei. Tällaisella anturilla saatava ajotuntuma on ei ole paras mahdollinen. Kehittyneempi versio on kadenssia, eli poljinnopeutta mittaava anturi, jolloin moottorin ohjausyksikön on mahdollista annostella tehoa poljinnopeuden mukaan.
  • Momenttianturi mittaa polkemisesta syntyvää vääntömomenttia keskiöstä tai ketjusta. Kehittyneissä moottorimalleissa ohjausyksikköjen ohjelmisto perustuu suurelta osin juuri poljinmomentin mittaamiseen, jolloin ajotuntumasta saadaan luonnollinen.
  • Nopeusanturi mittaa nimensä mukaan nopeutta ja lopettaa moottorin avustuksen, kun pyörän nopeus ylittää 25 km/h rajan. Speed-sähköpyörissä avustus loppuu 45 km/h nopeuden jälkeen.

Kehittyneimmissä ratkaisuissa, kuten esimerkiksi Shimanolla ja Boschilla, moottorin avustus perustuu kadenssin ja poljinmomentin mittaukseen. Näin ajotuntumasta on mahdollista saada mahdollisimman luonnollinen; ajajan antaessa voimaa polkimille, moottori vastaa samalla tavalla. Pienet, mutta tuntuvat erot ajotuntumassa perustuvat eroon ohjausyksikön ohjelmistossa; yksi voi painottaa enemmän kadenssia, toinen poljinmomenttia jne. Suorituskykyarvoista moottorin vääntömomentin huippuarvolla on suurin merkitys, että miten terävästi sähköavustus ”potkaisee” kiihdytyksessä.