Kaikki tuotteet Takaisin

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 10.1.2016

Rekisterinpitäjä

Bikeimport Finland OY / Y:0981853-8

Lauttasaarentie 50, 00200, Helsinki

Puh.010 2291 799 | Sähköposti: myynti@larunpyora.com

Rekisteriasioista vastaava 

Mikael Luostarinen

Puh:010 2291 799 
| Sähköpostiosoite on muotoa etunimi@bikeboard.fi

Rekisterin nimi

Larunpyora.com -verkkokaupan käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Larunpyora.com -verkkokaupan käyttäjärekisteriin sisältämiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

– Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

Lisäksi keräämme tietoja käyttäjien ostamista polkupyöristä kohdennettua tiedottamista ja markkinointia varten.

Rekisterimerkintä syntyy, kun

a) Asiakas rekisteröityy verkkokauppaan 
b) tai tilaa tavaraa

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Larunpyora.com -verkkokaupan käyttäjästä tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Larunpyora.com -verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt Larunpyora.com -verkkokaupan edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla.

Larunpyora.com -verkkokaupan asiakasrekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä tekee täydennyksiä, korjauksia ja poistoja rekisteröidyn tietoihin, tiedon ollessa vanhentunutta tai puutteellista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.