facebook_pixel

Sähköpyöriä koskevat lakisäädökset

Sähköpyörän moottorin toimintaan ja tehoon liittyy lakisääteisiä rajoituksia, joita ovat 250 W suuruinen jatkuvakestoinen huipputeho ja moottoriavustukselle asetettu 25 km/h nopeusrajoitus. Vaikkakin moottorin hetkelliset tehopiikit voivat olla korkeita, jatkuva avustus ei saa ylittää 250 W rajaa ja avustuksen tulee loppua nopeuden ylittäessä 25 km/h rajan. Jos pyörällä haluaa ajaa nopeammin, rajoituksen ylittävä nopeus tulee saada aikaan pelkällä lihasvoimalla. Moottorin antamaa vääntömomenttia ei ole sen sijaan rajoitettu lakisäädöksin ja erot ajotuntumassa tulevat sen huippuarvosta ja miten moottorin ohjausyksikön ohjelmisto annostelee sen antureilta saadun tiedon perusteella.

Speed-sähköpyörissä moottori jatkaa avustusta aina 45 km/h asti. Korkeampi moottoriavustuksen huippunopeus tekee tästä pyörätyypistä liikennelaissa mopon, mikä edellyttää rekisteröintiä, liikennevakuutusta ja kypärä käyttöä ajaessa. Rajoitukset ulottuvat myös käyttöalueeseen, sillä liikenteessä tälle pyörälle sallittuja alueita ovat ajoradat ja mopoille sallitut kevyen liikenteen väylät. Harjaantunut, kovilla mäki- ja intervallivedoilla koulittu kuski voi jättää speed-sähköpyörällä mopo(auto)t hyvin liikennevaloihin.

250 W tehoon ja moottoriavustuksen 25 km/h huippunopeuteen rajoitettu sähköpyörä on lainsäädännössä moottoroimaton ajoneuvo. Nämä sähköpyörät eivät siis poikkea lainsäädännön osalta millään tapaa tavallisista polkupyöristä. Toisin sanoen niitä ei tarvitse rekisteröidä, katsastaa tai vakuuttaa.

Sähköpyöriä koskeva lainsäädäntö kerrattuna:
• Sähköpyörät, joissa moottoriteho on korkeintaan 250 W ja avustusnopeus 25 km/h tulkitaan laissa tavallisina polkupyörinä.
• Sähkömoottorin avustus loppuu 25 km/h nopeuden jälkeen.
• Niin sanotuissa speed-sähköpyörissä moottorin avustus jatkuu 45 km/h nopeuteen asti. Moottoriteho saa olla korkeintaan 1 kW.
• Speed-sähköpyörät luokitellaan tieliikennelaissa mopoiksi ja ne edellyttävät rekisteröintiä, liikennevakuutuksen ottamista ja kypäräpakkoa.
• Kaikissa sähköpyörätyypeissä moottoriavustus saa toimia vain poljettaessa.